Specijal petkom

Pozivamo vas da nam se pridružite na satovima u sklopu “Specijala petkom”, petkom navečer, od 18:30 -19:30 sati neovisno o vašem regularnom terminu. Ohrabrujemo vas da u ugodnom ambijentu naše shale krenete s dubljim upoznavanjem i istraživanjem suptilnijih jogijskih aspekata i korisnih alata kako biste obogatili vaš jogijski put.

Na ove satove slobodno pozovite bilo koga zainteresiranog bez obzira na dosadašnje iskustvo u jogi!
Pratite raspored na web stranici / facebook za info o specijalu svaki mjesec radi mogućih promjena!

Više o pojedinom satu možete pročitati na: https://jogapozdravsuncu.hr/satovi-joge/

Satovi su na donacije!
Prijave su potrebne za svaki sat zbog ograničenog broja mjesta! Prijavite se na:   , u shali ili sms-om na 099 4170 470 najkasnije do dana održavanja pojedinog specijala do 12:00h!

Vidimo se!