Joga za hrabrost

Joga je u mnogo čemu slična životu. U njoj se susrećemo s izazovima i strahovima, no kad ih uspijemo pobijediti, rađa se povjerenje i osjećaj da u sebi nosimo dovoljno snage za svladavanje svih iskušenja. Isprobajte položaje koji testiraju vaše granice i na vidjelo izvlače uvjerenje koje imate u sebi.

PREUZMITE PDF